Inhalation Sciences VD Fredrik Sjövall deltar i live session på Facebookgruppen ”Aktier – Småbolagsjakten” den 11 december klockan 1900

  • 8 december, 2017
  • 08:31

Under sessionen ges det möjlighet att ställa frågor direkt till ledningen på svenska eller engelska. Svar kommer sedan att ges på engelska. Klicka på följande länk för mer information:  https://www.facebook.com/groups/smabolagsjakten/

För att delta i sessionen måste man bli medlem i Facebookgruppen ”Aktier – Småbolagsjakten”. Registrera din medlemsansökan i god tid för att vara säker på att bli medlem. Det gör du genom att klicka på den gröna knappen ”+ Gå med i grupp” på startsidan för ”Aktier – Småbolagsjakten”.

”Aktier – Småbolagsjakten” är den största Facebookgruppen i Norden med fokus på noterade småbolag. Gruppen har över 30 000 medlemmar.

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Fredrik Sjövall, VD E-post: fredrik.sjovall@inhalation.se Telefon: +46 (0)70 64 508 75

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalationsområdet. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar vid inandning påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.