LaminarPace

Bolagets andra produkt

LaminarPace är ett komplement till PreciseInhale men har ett applikationsområde som sträcker sig långt utanför inhalation. LaminarPace är ett innovativt och patenterat, CE-märkt instrument för torkning av små mängder läkemedelssubstanser med mycket låga förluster. Torr form är önskvärt i de allra flesta läkemedelsprojekten då det ökar stabiliteten, förlänger hållbarhet och förenklar vid logistik och transporter. Systemet är också unikt i sin kapacitet att hantera temperaturkänsliga material, t.ex. proteiner och peptider. LaminarPace process medför låga substansförluster och väsentlig kostnadsbesparing då kostnaden för testsubstanser i tidiga skeden kan uppgå till flera hundratusen kronor per gram.

Två system har sålts, varav ett till en världsledande kontraktstillverkare av spraytorkade material, Hovione i Portugal. Planen är att LaminarPace skall kommersialiseras som en separat juridisk enhet som antingen säljs till en industriell tagare eller särnoteras och delas ut till Inhalation Sciences aktieägare. Kommersialiseringen av LaminarPace planeras inledas under 2017.

LaminarPace