Styrelse

Otto Skolling

Styrelseordförande

Otto Skolling har lång erfarenhet från läkemedels- medicinteknikindustrin. Otto har haft flera ledande befattningar inom produktutveckling, affärsutveckling och projektledning på bolag som Novozymes, Siemens Life Support Systems och Pharmacia & Upjohn. Otto har också flerårig erfarenhet från investeringar genom sin tidigare position som Investment manager på Karolinska Development. Otto är civilingenjör i Kemi från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Antal aktier: 23,775 aktier. Antal optioner: inga optioner.

Per Nilsson

Representerar Råsunda förvaltning AB, ett familjeägt investment bolag. Per har mer än 15 års erfarenhet av finansiering och utveckling av innovativa tillväxtbolag med internationell potential.

Per har en magisterexamen i Redovisning och Finansiering från Handelshögskolan i Stockholm.

Antal aktier: 1,199,288 aktier (genom Råsunda Förvaltning AB). Antal optioner: inga optioner.

Klaus Gottwald

Klaus Gottwald, systemanalytiker och ekonomalumni från Stockholms universitet, är medgrundare och VD för Stockholms Affärsänglar, en av Sveriges mest framgångsrika investeringsfonder för företag i tidig etableringsfas med produkter och tjänster med teknisk innovationshöjd. Klaus är också VD för Sustainable Energy Angels, en investeringsfond med inriktning på produkter och tjänster för förnyelsebara energilösningar. Från 1995-2000 var Klaus grundare och VD för MAS Svenska AB. Klaus har omfattande erfarenhet av strategisk utveckling av växande företag utifrån ledande befattningar och som styrelseledamot. Klaus har bidragit till att etablera, leda och utveckla företag i stark och snabb tillväxt inom en rad branscher.

Antal aktier: 695,898 aktier (av närstående juridiska personer, Stockholms affärsänglar Start 2 AB och Stoaf 2 ISAB KB). aktier. Antal optioner: inga optioner.

Per Gerde

Per Gerde

Dr Per Gerde är Docent i Inhalationstoxikologi. Forskare vid institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet. Per har tidigare forskat vid Lovelace Respiratory Research Institute (1989-1991) och på det svenska arbetsmiljöinstitutet (1991-1996). Per har publicerat fler än 30 vetenskapliga artiklar och är frekvent talare vid internationella kongresser inom inhalation- och aerosolveteskap och är även uppfinnare till ISABs samtliga patent.

Antal aktier: 771 140 aktier. Antal optioner: 60 000 optioner.