Ledning

Fredrik Sjöberg

Fredrik Sjövall

VD

Fredrik Sjövall. VD. Civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola. Fredrik har tidigare varit VD för PharmaSurgics och Lipopeptide (numera Promore pharma) och har sammanlagt över 10 års erfarenhet som VD för start-up bolag i life science branschen.

Per Gerde

Per Gerde

Forskning- och utvecklingschef

Dr Per Gerde är Docent i Inhalationstoxikologi. Forskare vid institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet. Per har tidigare forskat vid Lovelace Respiratory Research Institute (1989-1991) och på det svenska arbetsmiljöinstitutet (1991-1996). Per har publicerat fler än 30 vetenskapliga artiklar och är frekvent talare vid internationella kongresser inom inhalation- och aerosolveteskap och är även uppfinnare till ISABs samtliga patent.

Michael Owens

Finanschef

Michael Owens har civilekonomexamen med inriktning på redovisning och revision och har verkat i exekutiva positioner såväl i USA som Sverige. Under perioden 2007-2015 innehade Michael positionen som Group Controller vid Karolinska Development, där han var instrumental vid den framgångsrika börsnoteringen år 2011. Michael har lång erfarenhet i exekutiv position inom medicinteknisk forskning med att biträda bolag genom det komplexa legala och fiskala landskapet.