• Berg

    Inhalation Sciences utvecklar och kommersialiserar världsledande lab-instrument för att mäta hur partiklar i inandningsluft påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.

    Se vår introduktionsfilm

Banbrytande innovation

Partiklar vi andas in kan potentiellt både bota eller skada oss. Hur då? Få mänskliga organ är så komplexa som våra lungor. Inhalation Sciences lab-instrument, PreciseInhale, gör det möjligt för forskare att se exakt hur partiklar vi andas in påverkar våra lungor. De tekniker som idag finns tillgängliga för utveckling av inhalationsläkemedel eller karakterisering av risker med miljöfarliga ämnen har stora begränsningar. Detta hämmar utvecklingen av nya läkemedel som kan ges via lungorna och det försvårar bedömningen av de hälsorisker vi utsätts för när vi tar ett andetag.

Våra kunder

King’s College London, Dow Chemicals, Fraunhofer och Karolinska Institutet: flera världsledande forskningsgrupper använder våra instrument i deras forskningsprojekt. Dessa pionjärer visar vägen för övriga forskare världen över och du kan läsa mer om dem här.